Workshops

 

Kan jij tegen je verlies?

Tijdens deze workshop proberen we jongeren te laten zien dat elke vorm van verlies bij het leven hoort.

Door verlies te bespreken en te ervaren willen we graag dat verlies beter bespreekbaar wordt voor en door jongeren.

Dit doen we vooral door te kijken naar de thema’s: verliezen en winnen, welkom en afscheid, zorgen en wensen, herinnneren en vooruit kijken.

Door het gesprek, werken met beeldmateriaal, tekeningen en muziek proberen we de jongeren aandacht te geven aan hun eigen verlies en dat van anderen.

Groepsgrootte: maximaal 10

Duur workshop: 6 lessen van 1 uur

 

Hoe ziet jouw verlies eruit?

Een aantal bijeenkomsten waarbij maximaal zes jongeren aan het werk gaan met hun verlies en gestimuleerd worden de vier rouwtaken aan te gaan.

Wij bieden hierbij een zijnsgerichte begeleiding; hoe is het nu voor jou,  met welke gevoelens heb je te maken.  Met andere woorden, we gaan op een belevende, zintuiglijke, manier aan het werk met het verlies. We maken gebruik van muziek, gedichten, tekeningen en spel.

Het doel van deze bijeenkomsten is jongeren inzicht te geven in hun verlieservaringen en het verlies hanteerbaar te maken.

De verhalen en de emoties van de jongeren zijn bepalend voor de inhoud van de bijeenkomsten.

Door de eigen ervaringen bespreekbaar te maken, willen we de jongeren met elkaar in gesprek brengen.

Door ook verhalen en gevoelens van anderen mee te beleven, ervaren de jongeren dat zij niet alleen staan in hun verlies en dat er verschillende rouwtaken zijn waaraan gewerkt kan worden om het rouwproces te doorlopen.

Groepsgroott: max. 6

Duur workshop: 4 bijeenkomsten van 1,5 uur

 

Maskers af……voelen maar!

Als je hard aan het werk bent om je verlies te verwerken is het soms lastig te ervaren wat je voelt en wat die gevoelens allemaal met je doen. Gevoelens kunnen je overspoelen, je kunt je terug trekken of je weet niet meer wat je voelt.

Je dagelijkse bezigheden vragen je aandacht en je energie. Je probeert manieren te vinden om te “overleven” om maar door te gaan. Daarbij kan je je ware gevoelens  tijdelijk verbergen achter een masker.

In deze workshop staan we stil bij wat we voelen, geven we aandacht aan wie we zijn op dit moment, we nemen de tijd om te voelen.

Groepsgrootte: max. 8

Duur workshop: 4 bijeenkomsten van 1,5 uur.

 

Themabijeenkomsten leerkrachten: Verlies in de klas. Wat kan je ermee?

Themamiddag:” Hoe kunnen we omgaan met verliessituaties in de klas?”

Informatie voor leerkrachten in basissonderwijs of voortgezet onderwijs hoe je verlies in de klas tegen komt en hoe je ermee om kunt gaan.

Groepsgrootte: max.25

Duur bijeenkomst: 2 -2,5 uur

 

Spelenderwijs verder op eigen kracht!

Begeleiding bij verliesverwerking door middel van het therapeutisch bordspel :

Alle sterren van de hemel“.

Een bordspel over verliesverwerking voor kinderen, jongeren en volwassenen die een dierbare aan de dood hebben verloren