Jongeren en Verlies

 

Jongeren komen in het alledaagse leven veel vormen van verlies tegen .

Ouders die gaan scheiden, ouders die ziek worden of overlijden. Een broertje of zus die ongeneeslijk ziek of gehandicapt is. Het omgaan met een eigen handicap.

Maar ook een verhuizing, een verlies van een baan, hoe ga je ermee om?

 


Wat je ziet bij jongeren is dat het omgaan met het verlies vaak niet zichtbaar is. Jongeren willen niet opvallen maar net zo ‘gewoon’zijn als hun leeftijdgenoten. Als opgroeiende jongere heb je het al druk genoeg met het zoeken naar : ‘Wie ben ik? ‘Wat wil ik?’ ‘Hoe gaat mijn toekomst eruit zien?’


Een verlies komt meestal onverwacht en jongeren voelen zich onvoorbereid en in de war door de chaos van gevoelens die hen overspoelt.

Jongeren zijn meer geneigd dan volwassenen om het verdriet te vermijden en te ontkennen.

Als dat lang duurt kan de verliesverwerking stagneren en kunnen gedrags- en emotionele problemen nog lang daarna voorkomen.


Rouwen is hard werken,

Als je iemand verliest waar je veel van houdt of als je merkt dat je veranderd bent na een ongeval of ziekte, beinvloedt dat je hele leven. Niets lijkt meer hetzelfde als daarvoor. Je kunt je erg alleen of kwetsbaar voelen, omdat er zoveel van binnen gebeurt waar je geen grip meer op hebt. Je kunt je vervreemd voelen van je omgeving en relaties omdat iedereen gewoon doorleeft terwijl voor jou alles ineens lijkt stil te staan.


Ieder mens , klein of groot, is uniek en rouwt op zijn of haar manier. Daar zijn geen regels voor. Rouw kun je zien als een proces van jezelf aanpassen aan een situatie die helemaal anders is geworden.


Rouw gaat niet alleen over het verlies van iets of iemand waar je veel van houdt, het kan ook betrekking hebben op het verlies in je relaties, je idealen, je vertrouwen of je toekomstverwachting

Het omgaan met verlies leer je door het te ervaren, door erover te praten en te voelen.

Voor iedereen is dat lastig maar voor jongeren zeker.

Jongeren zijn volop bezig met het ontwikkelen van een eigen identiteit. Het bij een groep horen zonder op te vallen is belangrijk. Een verliessituatie verstoort die ontwikkeling en veel jongeren duwen het omgaan met verlies weg, denken dat ze de enige zijn en weten niet om te gaan met een wirwar van gevoelens.

Omgaan met verlies lukt niet altijd alleen, jongeren hebben daar dan begeleiding bij nodig.

Die begeleiding kan individueel of in een groep gegeven worden.

De begeleiding kan op school of buiten school gegeven worden.                Lees meer